Archiwum Polityki

Wasz 1 procent

Jeśli zamierzacie Państwo przeznaczyć 1 proc. waszego podatku dochodowego za rok 2005 na szlachetny cel, to zachęcamy do wpłacenia tych środków na rachunek Fundacji Tygodnika POLITYKA, posiadającej status organizacji pożytku publicznego.

Pieniądze, zebrane m.in. z Państwa wpłat, przeznaczone zostaną na stypendia dla młodych naukowców. W roku 2006 stypendia będą przyznawane już po raz szósty.

Zapraszając do przekazania 1 proc. swojego podatku za rok 2005 przypominany, że warunkiem skorzystania z tych uprawnień jest dokonanie faktycznej wpłaty (oczywiście po wypełnieniu PIT i ustaleniu kwoty należnego za rok 2005 podatku) na konto Fundacji:

Fundacja Tygodnika POLITYKA,
02–309 Warszawa, ul.

Polityka 5.2006 (2540) z dnia 04.02.2006; Do i od Redakcji; s. 89
Reklama