Archiwum Polityki

Nieprzezorni i nieubezpieczeni

Wojna z Eureko będzie długa, a koszty wysokie

Polska przegrała właśnie w Międzynarodowym Trybunale Arbitrażowym głośny w kraju i za granicą spór o sprzedaż akcji i przejęcie kontroli nad PZU przez holenderską spółkę Eureko. Zaskoczenie to żadne. Większość prawników tego się właśnie spodziewała. Holendrzy położyli na stół podpisane przez kolejnych ministrów skarbu RP umowy obiecujące za godziwe pieniądze sprzedaż kontrolnego pakietu akcji największej ubezpieczeniowej polskiej spółki. My mieliśmy argumenty znacznie słabsze, próbując podważać prawomocność złożonych niegdyś nieopatrznie zobowiązań.

Polityka 35.2005 (2519) z dnia 03.09.2005; Komentarze; s. 28