Archiwum Polityki

Głosy i glosy

Za starego reżimu kobiety miały więcej praw niż teraz.
Hachim Hasani
przewodniczący irackiego Zgromadzenia Narodowego
Sunnita Hasani podczas dyskusji nad projektem nowej konstytucji Iraku lobbował na rzecz praw kobiet. Spierano się o zasadniczy kierunek zmian ustrojowych po Saddamie: jak dużo islamu? O kompromis w Iraku jest trudno. Sunnici grożą zbrojnym powstaniem, jeśli konstytucja dopuści ustrój federalny i prymat prawa koranicznego.

Polityka 35.2005 (2519) z dnia 03.09.2005; Świat; s. 50