Archiwum Polityki

13 x Solidarność

Dzieła „ku czci” bywają obciążone nadmiernym poczuciem posłannictwa ich autorów. W takich sytuacjach zdarza się, że artystyczna koncepcja przegrywa z ideą przesłania. Tak właśnie jest w przypadku filmu „Solidarność, Solidarność...”, który powstał z okazji 25 rocznicy powstania związku. Obraz składa się z trzynastu okołodziesięciominutowych etiud. Ich autorzy, wśród nich wybitni oraz początkujący reżyserzy, mieli absolutną wolność w kreowaniu tematu, a także wyborze gatunku wypowiedzi.

Polityka 35.2005 (2519) z dnia 03.09.2005; Kultura; s. 59