Archiwum Polityki

Opinie

Prof. Maciej Giertych
kandydat LPR na prezydenta, o swoim synu:
„– Wyobraźmy sobie sytuację, w której o fotel prezydencki walczy pan i pana syn Roman. Na kogo chętniej głosowaliby wyborcy?
– Inna rola przypada prezydentowi, inna osobie, która przygotowuje się do sprawowania władzy jako przywódca partii czy minister. Mój syn ma predyspozycje wodzowskie. Jest do tego przygotowany, a z wykształcenia przygotowany do pełnienia roli w rządzie.

Polityka 35.2005 (2519) z dnia 03.09.2005; Opinie; s. 87