Archiwum Polityki

Przyszłość przeciwciał

Z dużym zainteresowaniem przeczytałem artykuł „Leki zdalnie sterowane” [POLITYKA 21], opisujący wyzwanie dla nauki, jakim jest rozpoznanie zasad działania przeciwciał monoklonalnych i możliwości ich wykorzystania w terapii. Obecnie prowadzone są prace badawcze nad ponad 120 przeciwciałami monoklonalnymi. Nauka stoi przed jeszcze jednym wyzwaniem, jakim jest opracowanie możliwie tanich sposobów ich produkcji. Unia Europejska przyznała w wyniku konkursu sumę 11,5 mln euro na dofinansowanie projektu badawczego, którego celem jest opracowanie nowych materiałów interaktywnych oraz wydajnych technologii oczyszczania i rozdziału materiału biologicznego, z którego uzyskuje się przeciwciała monoklonalne.

Polityka 35.2005 (2519) z dnia 03.09.2005; Listy; s. 88