Archiwum Polityki

Wybory 2005

Specjalny Raport, którym otwieramy ten numer, to nasze przedwyborcze rekolekcje.

Wiemy, że czytelników „Polityki” raczej nie trzeba namawiać do głosowania ani tym bardziej udzielać im wskazówek, ale warto jeszcze raz przypomnieć, jaka jest prawdziwa stawka tych wyborów.

Kończy się najdłuższa w tym 15-leciu kampania wyborcza: od upadku rządu Leszka Millera w maju 2004 r. mieliśmy już tylko polityczne prowizorium, nerwowe oczekiwanie na zmianę władzy i walkę o jak najlepsze wyniki sondaży.

Polityka 38.2005 (2522) z dnia 24.09.2005; Raport; s. 4