Archiwum Polityki

Kartki na klęczniku

Czy Jan Paweł II zostanie ogłoszony świętym jako męczennik za wiarę?

Była wielka radość i powszechne zrozumienie. Najpierw w kwietniu podczas pamiętnej mszy pogrzebowej papieża z Polski rozległy się okrzyki: Santo subito!, święty natychmiast! Jeszcze przed konklawe wielu kardynałów podpisało list popierający szybkie rozpoczęcie kościelnej procedury prowadzącej do wyniesienia papieża na ołtarze.

Tak pokryły się pragnienie zwykłych wiernych i wola dostojników Kościoła. 13 maja – a to data podwójnie symboliczna: dzień zamachu Ali Agcy i święto Matki Bożej Fatimskiej, której papież Wojtyła przypisywał ocalenie od skrytobójczej śmierci – Benedykt XVI odczytał w rzymskiej bazylice św.

Polityka 38.2005 (2522) z dnia 24.09.2005; Społeczeństwo; s. 96