Archiwum Polityki

Popyt na ropę

Zajmuję się profesjonalnie tematyką podaży ropy naftowej i chciałbym skorygować pewne nieścisłości zawarte w Raporcie Adama Grzeszaka [„5,00 za litr?”, POLITYKA 27]. Jestem bardzo wdzięczny za poruszenie tej ważnej problematyki. Debata dotycząca podaży ropy naftowej ma kluczowe znaczenie dla gospodarki światowej, a w szczególności dla polskiej (ponieważ nasze złoża naftowe zapewniają niecałe 5 proc. krajowego popytu).

Oto mój komentarz.

1. Marion King Hubbert przewidział w 1956 r.

Polityka 38.2005 (2522) z dnia 24.09.2005; Listy; s. 109