Archiwum Polityki

Słona Katrina

Katrina to najtragiczniejszy, ale i najkosztowniejszy, z punktu widzenia ubezpieczycieli, huragan, jaki nawiedził Stany Zjednoczone. Dotychczas, według szacunków najbardziej znanego towarzystwa reasekuracyjnego Munich Re, największe odszkodowanie wypłacono w związku ze zniszczeniami, jakie spowodował w 1992 r. huragan Andrew. Łącznie było to wówczas 21,5 mld dol. Drugie miejsce zajmował dotychczas atak terrorystyczny z 11 września 2001 r., z wypłaconymi odszkodowaniami na poziomie 20 mld dol.

Polityka 40.2005 (2524) z dnia 08.10.2005; Ludzie i wydarzenia. Świat; s. 24
Reklama