Archiwum Polityki

Nauka na poziomie normalnym

Po raz piąty „Polityka” przyznała stypendia wyróżniającym się młodym naukowcom. W sumie rozdysponowaliśmy już 2,6 mln zł, wyróżniliśmy 104 osoby. Z laureatów rozpisywanego przez nas co roku konkursu dałoby się skompletować kadrę niezłej uczelni.

Pięć lat temu, gdy zaczynaliśmy naszą akcję, młodych naukowców określiliśmy mianem desperados, bo trzeba wytrwałości, pasji, ale także ogromnej odporności psychicznej, by zdecydować się na karierę uczonego w Polsce. Jakkolwiek ta grupa zawodowa zyskuje na przemianach gospodarczych, wciąż jej sytuacja jest odmienna od tej, jaką za normę uważa się w krajach bardziej rozwiniętych cywilizacyjnie. Nie chodzi przy tym tylko o poziom dochodów, ale – to może zresztą ważniejsze – o warunki pracy.

Polityka 41.2005 (2525) z dnia 15.10.2005; Społeczeństwo; s. 86
Reklama