Archiwum Polityki

Płomień od fanfary

W POLITYCE 37 ukazał się artykuł prof. Andrzeja Garlickiego „Lustracja sanacji” ilustrowany fotografią niemieckich żołnierzy trzymających: „Zdobyty przez wojsko niemieckie sztandar wojska polskiego, 1939 (...)”.

W rzeczywistości jest to płomień od fanfary 8 pułku strzelców konnych (Chełmno) z Pomorskiej Brygady Kawalerii. Pułk stoczył ciężkie walki i poniósł dotkliwe straty w Borach Tucholskich. Z ustaleń historyków wiadomo, że niemieckim fotoreporterom tylko dwa razy udało się sfotografować dwa polskie pułkowe symbole: 8 pułku strzelców konnych i 54 pułki piechoty z 12 dywizji piechoty (Tarnopol). Ze sztandarem 54 pułku piechoty związana jest niemiecka mistyfikacja propagandowa, którą w 1966 r. sprostował z Londynu rtm. Ryszard Dembiński.

Na przełomie lat 60. i 70. dyrekcja berlińskiego Muzeum für Deutsche Geschichte przekazała sztandary i płomień od fanfary stronie polskiej.

Dr Aleksander Woźny

(współ.) Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego

Polityka 41.2005 (2525) z dnia 15.10.2005; Listy; s. 105
Reklama