Archiwum Polityki

Płomień od fanfary

W POLITYCE 37 ukazał się artykuł prof. Andrzeja Garlickiego „Lustracja sanacji” ilustrowany fotografią niemieckich żołnierzy trzymających: „Zdobyty przez wojsko niemieckie sztandar wojska polskiego, 1939 (...)”.

W rzeczywistości jest to płomień od fanfary 8 pułku strzelców konnych (Chełmno) z Pomorskiej Brygady Kawalerii. Pułk stoczył ciężkie walki i poniósł dotkliwe straty w Borach Tucholskich. Z ustaleń historyków wiadomo, że niemieckim fotoreporterom tylko dwa razy udało się sfotografować dwa polskie pułkowe symbole: 8 pułku strzelców konnych i 54 pułki piechoty z 12 dywizji piechoty (Tarnopol).

Polityka 41.2005 (2525) z dnia 15.10.2005; Listy; s. 105
Reklama