Archiwum Polityki

Przyczynek do Raportu o adopcji

Ze szczególną uwagą przeczytałam Raport o adopcji [„Rodzinny sekret”, POLITYKA 36] pióra Barbary Pietkiewicz. Od lat interesuję się tymi sprawami. Ujęło mnie, że Pietkiewicz skorzystała z doświadczeń i wiedzy warszawskiego Ośrodka Adopcyjnego TPD, powołując się m.in. na wypowiedzi Ireny Czajki i Grażyny Niedzielskiej.

Ów pierwszy w Polsce prototypowy ośrodek adopcyjny powstał z początkiem lat 60., działając ponad podziałami politycznymi i wyznaniowymi.

Polityka 41.2005 (2525) z dnia 15.10.2005; Listy; s. 105
Reklama