Archiwum Polityki

Nagroda im. Beaty Pawlak po raz trzeci

Pod patronatem , „Tygodnika Powszechnego” i „Polityki” od 2002 r. przyznawana jest dziennikarska Nagroda im. Beaty Pawlak za publikacje o spotkaniach różnych kultur, religii i cywilizacji. W ub. roku laureatami byli Andrzej Stasiuk (za „Jadąc do Babadag”, zdobywcę tegorocznej Nike) i Piotr Kłodkowski. W tym roku do Nagrody zgłoszono: Adama Balcera, Joannę Bator, Andrzeja Brzezieckiego i Małgorzatę Nocuń, Jacka Hugo-Badera, Miładę Jędrysik, Krystynę Kurczab-Redlich, Pawła Smoleńskiego, Joannę Tokarską-Bakir i Zdzisława Wolniarowicza. Wśród zgłaszających kandydatów do nagrody są m.in. Teresa Bogucka, ks. Adam Boniecki, Krzysztof Czyżewski, Konstanty Gebert, Jarosław Gowin, Ryszard Kapuściński, Marcin Król, Grzegorz Miecugow, Adam Pomorski, Krzysztof Renik. Ogłoszenie werdyktu kapituły pod przewodnictwem Adama Szostkiewicza i wręczenie Nagrody nastąpi 12 X 2005 r. w Warszawie, w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego, która administruje funduszem Nagrody. Beata Pawlak zginęła w zamachu terrorystycznym na Bali.

Polityka 41.2005 (2525) z dnia 15.10.2005; Do i od redakcji; s. 111
Reklama