Archiwum Polityki

3 razy 60 proc.

Na pytanie, kto w Polsce wygrał wybory, odpowiedź jest oczywista – wygrała prawica. Na pytanie, jakie siły polityczne osiągnęły przewagę, odpowiedź jest bardziej skomplikowana.

Jeśli za wyznacznik prawicowej orientacji uznać poparcie dla wolnego rynku, dla tradycyjnych wartości, dla symbolicznego wywyższania własnego narodu oraz antykomunizm – to można powiedzieć, że partie, które za takimi celami się opowiadały, zdobyły około 60 proc. głosów wyborców. Jeśli z kolei za wyznacznik orientacji lewicowej uznać przekonanie o istotnej roli państwa w prowadzeniu polityki gospodarczej i społecznej i jego obowiązku troszczenia się o sytuacje grup upośledzonych – to poparcie dla partii, które w swoich programach miały takie idee, też wynosi ok.

Polityka 43.2005 (2527) z dnia 29.10.2005; Kraj; s. 28