Archiwum Polityki

IPN pod parą

Zdawać by się mogło, że po obaleniu przez Trybunał Konstytucyjny ustawy lustracyjnej w IPN zapanować powinna atmosfera wyczekiwania. Nic podobnego: Instytut się przegrupowuje i szykuje do kolejnych kampanii.

Dariusz Libionka, który w IPN zajmował się relacjami polsko-żydowskimi, mówi: – Funkcjonowanie IPN pod Kurtyką oparte jest na strachu. Dlatego niedawno – nie on jeden zresztą – rzucił tę intratną posadę. Dziś kieruje działem naukowym Muzeum Obozu na Majdanku oraz redaguje ceniony w branży periodyk „Zagłada Żydów”. Opowiada, że kiedyś w Instytucie toczyły się żywe dyskusje: czym ma być IPN, jakie programy badawcze powinny mieć priorytet. Teraz o wszystkim decyduje prezes Kurtyka.

Polityka 32.2007 (2616) z dnia 11.08.2007; Kraj; s. 44
Reklama