Archiwum Polityki

ZUS nie zdąży

Od sierpnia zreformowani przyszli emeryci (osoby urodzone po 1948 r., ale nie młodsze niż 35 lat) mieli dostawać informacje z ZUS o stanie ich indywidualnego konta w I filarze. Najważniejsze jednak miało być wyliczenie wysokości emerytury, przy założeniu, że nie przepracuje się już ani dnia dłużej. Ten zabieg miał służyć zachęceniu ludzi do dłuższej aktywności zawodowej przez pokazanie, jak z każdym rokiem rośnie wymiar ich emerytury. Niestety, po raz kolejny ZUS nie zdążył i wysokość hipotetycznej emerytury wyliczać mamy sobie sami.

Polityka 32.2007 (2616) z dnia 11.08.2007; Rynek; s. 48