Archiwum Polityki

Jak zostać uczonym

Nauka, którą jeszcze sto lat temu zajmowali się nieliczni entuzjaści, dziś daje zatrudnienie milionom osób. Nie dla wszystkich z nich jest jednak życiową misją. John Brockman, niestrudzony amerykański popularyzator nauki, poprosił ponad 20 wybitnych uczonych, by opisali, jak rodziła się w nich pasja poznawania i odkrywania. Zaproszenie przyjęli m.in. znakomity psycholog ewolucyjny David Buss, fizyk Murray Gell-Mann, genialny inżynier i prorok posthumanizmu Ray Kurzweil, biolog Richard Dawkins oraz inne znakomitości.

Polityka 32.2007 (2616) z dnia 11.08.2007; Nauka; s. 106