Archiwum Polityki

Krzyż Konstantyna

1700 lat temu do władzy doszedł mężczyzna, który Cesarstwo Rzymskie uratował przed upadkiem, wprowadził nową religię, a nad Bosforem zbudował stolicę, która na przeszło tysiąc lat stała się najważniejszą metropolią Europy.

Dokonania Konstantyna Wielkiego są niezaprzeczalne, ale on sam jest postacią mocno kontrowersyjną. Według jednych jeszcze zanim przyjął chrzest, był pobożnym władcą o duszy chrześcijanina, według innych – cynicznym mordercą ogarniętym żądzą władzy. W dodatku czyny cesarza, jego charakter i myśli opisywane przez chrześcijańskich dziejopisarzy nie przystają do obrazu znanego z innych źródeł i archeologii. Konstantyna, któremu przecież nadano przydomek Wielki, w powszechnym wyobrażeniu wyprzedzają inni władcy, często o wiele mniej znaczący.

Polityka 32.2007 (2616) z dnia 11.08.2007; Nauka; s. 106