Archiwum Polityki

Mały Stwórca

Premier Kaczyński konsekwentnie ulepsza polską rzeczywistość polityczną. Obiekty stare, obciążone wadami i mocno przereklamowane zastępuje produktami własnego pomysłu – mniej awaryjnymi i tańszymi politycznie. Dokonał już częściowej wymiany elit, a słabo działające autorytety moralne zastąpił innymi – łatwiejszymi w obsłudze.

Obecnie premier przystąpił do utworzenia nowej, lepszej Samoobrony, gdyż stara okazała się wyrobem nieestetycznym i skonstruowanym topornie nawet w zestawieniu z cepem.

Polityka 32.2007 (2616) z dnia 11.08.2007; Fusy plusy i minusy; s. 136