Archiwum Polityki

Grupa trzymająca etos

W ramach szerokiej dyskusji o lustracji naukowców prezydent zaprosił do siebie grupę naukowców, która popiera lustrację naukowców, którą popiera prezydent. Podczas spotkania grupa wyraziła poparcie dla ustawy lustracyjnej oraz prezydenta, który poparł postawę grupy. W wygłoszonym z głowy przemówieniu głowa państwa skrytykowała grupę naukowców krytykujących składanie oświadczeń lustracyjnych. Zaproszona grupa naukowców poparła krytykę tamtej grupy i wyraziła solidarność z głową państwa.

Polityka 16.2007 (2601) z dnia 21.04.2007; Fusy plusy i minusy; s. 108
Reklama