Archiwum Polityki

Najdłuższy strajk w historii Polski

Obchodzona 13 grudnia dwudziesta piąta rocznica wprowadzenia stanu wojennego stała się okazją do zaprezentowania ówczesnych (i dzisiejszych) postaw wobec decyzji generała Jaruzelskiego. Środowisko teatralne, które zapisało wówczas jedną z najpiękniejszych kart w swojej historii, do tego chóru dołącza cztery miesiące później, w rocznicę pierwszej po wyjeździe czołgów na ulice premiery teatralnej. Przygotowana przez Instytut Teatralny multimedialna prezentacja „Teatr stanu wojennego” starszemu pokoleniu przypomni będący wyrazem solidarności ludzi sceny ze społeczeństwem bojkot środków masowego przekazu i przedstawienia, które przeradzały się w manifestacje jedności narodowej, młodszemu zaś pokaże, że dzisiejszy teatr społecznie zaangażowany ma głębokie korzenie.

Polityka 11.2007 (2596) z dnia 17.03.2007; Kultura; s. 63
Reklama