Archiwum Polityki

Raczej dla modnych

The Bloody Hollies, Who to Trust, Who to Kill, Who to Love, Alive 2007

Nie ukrywam, że wyborem tej płyty chciałbym nieco zrównoważyć obrzydliwie archaiczny charakter powyżej rekomendowanego albumu The Yayhoos. Trio The Bloody Hollies pochodzi z Buffalo w stanie Nowy Jork, miasta, w którym, jak sami twierdzą, wszystko jest beznadziejne. Walcząc z tą buffalowską beznadzieją młodzi buffalowczycy założyli zespół, który ma już na koncie trzy płyty. Najnowsza z nich „Who to Trust, Who to Kill, Who to Love”, nie odbiega charakterem od poprzednich.

Polityka 11.2007 (2596) z dnia 17.03.2007; Kultura; s. 65
Reklama