Archiwum Polityki

Nos a umysł

Karl von Clausewitz, pruski generał i teoretyk wojny, twierdził, że dobrego wodza na polu bitwy, gdy brakuje przesłanek do podejmowania w pełni przemyślanych decyzji, wyróżnia „rzut oka” – zdolność działania intuicyjnego. Malcolm Gladwell, amerykański pisarz, podejmuje myśl Prusaka sprzed blisko 200 lat, pokazując w książce „Błysk! Potęga przeczucia” (Wydawnictwo Znak), że ów „rzut oka” to nieświadomość adaptacyjna, wypracowana w toku ewolucji umiejętność mózgu do złożonej analizy informacji w tle racjonalnego i świadomego myślenia.

Polityka 11.2007 (2596) z dnia 17.03.2007; Nauka ; s. 82
Reklama