Archiwum Polityki

Niechciane Centrum Dialog

W ostatnich rozmowach i medialnych relacjach dotyczących protestu pielęgniarek jednym z częściej pojawiających się sformułowań było „centrum dialogu” – jako określenie miejsca, gdzie premier chciał rozmawiać z pracownicami służby zdrowia. Mogło to wzbudzić dezorientację, ponieważ tym mianem chętnie określają się przede wszystkim różnego rodzaju ośrodki pracujące na rzecz porozumienia między religiami, wyznaniami chrześcijańskimi czy między kulturami (dość wymienić najbardziej chyba znane Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu).

Jarosław Kaczyński zapraszał pielęgniarki na spotkanie do Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog im. Andrzeja Bączkowskiego. Centrum zostało powołane 30 grudnia 1994 r. – formalnie przez Leszka Millera, wtedy ministra pracy i polityki socjalnej. W istocie to jednak Andrzej Bączkowski, ówczesny wiceminister, doprowadził do powstania Centrum. Toczyły się tam m.in. rozmowy związkowców z władzami Poczty Polskiej kilka miesięcy temu, ubiegłoroczne negocjacje min. Pawła Poncyljusza z górnikami. Były też spotkania przy okazji kolejarskich protestów. Na co dzień odbywają się tam m.in. posiedzenia zespołów trójstronnej komisji do spraw społeczno-gospodarczych. Centrum wchodzi w skład Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Prowadzi szkolenia dla struktur rządowych. Utrzymuje się samodzielnie z organizacji seminariów i konferencji, a także z wynajmu pomieszczeń firmom komercyjnym oraz partnerom społecznym. Siedziba CPS Dialog mieści się w Warszawie przy ul. Limanowskiego 23.

Polityka 26.2007 (2610) z dnia 30.06.2007; Fusy plusy i minusy; s. 16
Reklama