Archiwum Polityki

Pacjenci bez chorobowego

ZUS ostrzega, że nie wypłaci zasiłku chorobowego osobom bez zwolnień wystawionych na specjalnych drukach ZUS. Takich chorych jest obecnie wielu, ponieważ jedną z form protestu lekarzy jest bojkotowanie druków ZUS i wypisywanie zwolnień na kartkach.

Polityka 26.2007 (2610) z dnia 30.06.2007; Rynek; s. 38
Reklama