Archiwum Polityki

Nie Biuro, a Izba

Umowa na organizację Miss World [art. Bianki Mikołajewskiej „Miss, kasa i PiS”, POLITYKA 21] została podpisana 13 stycznia 2006 r., po otrzymaniu przez Krajową Izbę Gospodarczą 11 stycznia 2006 r. pisma z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o przyznaniu patronatu (nie honorowego) nad wyborami Miss World w Polsce. O patronat premiera RP wystąpiła 9 stycznia 2006 r. Krajowa Izba Gospodarcza, a nie Biuro Miss Polonia Sp. z o.o.

Elżbieta Wierzbicka, Witold Asminowicz
Biuro Miss Polonia Sp. z o.o.

Polityka 26.2007 (2610) z dnia 30.06.2007; Listy; s. 100
Reklama