Archiwum Polityki

Kobiety tak znikają!

Eloise H. Stannard to nie malarz, lecz malarka (jej obrazem zilustrowano ciekawy artykuł „Ananas z poziomki”, [POLITYKA 21]). Ta Angielka (1829–1915) należała do tzw. szkoły z Norwich. Jej wczesne prace powstawały pod wpływem malarstwa holenderskiego. Po 1860 r. wypracowała własny styl, charakteryzujący się mniejszym formalizmem i stosowaniem naturalnego światła, a jej obrazy zdobyły znaczną popularność i uznanie. Podaję te informacje, by podkreślić, jak dalece nieuzasadnione jest automatyczne przypisywanie płci męskiej wszystkim ludziom z przeszłości, którzy pozostawili po sobie jakiekolwiek dokonania. A nie jest to sprawa banalna, gdyż w taki sposób kobiety znikają z historii sztuki i z historii w ogóle.

Maria Ciechomska

Polityka 26.2007 (2610) z dnia 30.06.2007; Listy; s. 100
Reklama