Archiwum Polityki

„Mocarstwo pierwiastkowe”

W komentarzu Jacka Żakowskiego [POLITYKA 24], w tabeli przedstawiającej proponowany przez Polskę system pierwiastkowego głosowania, w wyliczenia wkradł się błąd wynikający również z przestawienia wierszy. Za czujną i wnikliwą lekturę naszym czytelnikom dziękujemy, a za pomyłki przepraszamy. To była wyraźna przestroga, aby nie umierać za pierwiastek, i nie dawać głowy za wyniki tak skomplikowanego liczenia.

Redakcja

Polityka 26.2007 (2610) z dnia 30.06.2007; Listy; s. 100
Reklama