Archiwum Polityki

Co obserwują obserwatorzy

Chociaż MSZ wycofał sprzeciw wobec przyjazdu obserwatorów OBWE, nie jest jeszcze pewne w jakim składzie przybędą. Organizacją misji obserwatorów zajmuje się Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) przy OBWE. Standardowa misja składa się z kilku grup: rdzenia (profesjonalni analitycy z doświadczeniem z dziedziny mediów, systemów wyborczych, finansów, prawa, praw mniejszości, statystyki), długoterminowych obserwatorów zatrudnianych na sześć do ośmiu tygodni przed wyborami, krótkoterminowych (w grupie od stu do tysiąca przyjeżdżają na kilka dni przed wyborami i wyjeżdżają do dwóch dni po wyborach), parlamentarzystów (tylko w dniu wyborów, m.

Polityka 41.2007 (2624) z dnia 13.10.2007; Flesz. Ludzie i wydarzenia; s. 10