Archiwum Polityki

Honoratio Gratias

Nasz redakcyjny kolega Krzysztof Mroziewicz został odznaczony medalem Honoratio Gratias przez rektora poznańskiej Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, z którą od kilku lat jest związany. Gratulujemy.

Polityka 41.2007 (2624) z dnia 13.10.2007; Do i od redakcji; s. 139
Reklama