Archiwum Polityki

OTIS dla Pawła Walewskiego

Paweł Walewski został laureatem Nagrody Zaufania Złoty OTIS 2007 w kategorii „Media i zdrowie” za publikacje związane z naukami medycznymi, perspektywami i dniem powszednim polskiej służby zdrowia oraz za podejmowanie ważnych społecznie tematów związanych z najszerzej pojętą profilaktyką i wiedzą zdrowotną.

Polityka 12.2007 (2597) z dnia 24.03.2007; Do i od redakcji; s. 100
Reklama