Archiwum Polityki

Hiob ponadczasowy

Księga Hioba, Stowarzyszenie Edukacji i Postępu STEP 2007

Niezwykła to płyta już choćby dlatego, że doczekała się edycji po 22 latach od nagrania materiału. Muzyczny spektakl „Księgi Hioba” powstał zresztą jeszcze wcześniej i był prezentowany na Jazz Jamboree w październiku 1981 r. Całość przedsięwzięcia oparta została na fragmentach biblijnej Księgi Hioba w językach hebrajskim, niemieckim, angielskim i polskim, ale nie mniej ważna jest muzyka.

Polityka 43.2007 (2626) z dnia 27.10.2007; Kultura; s. 63