Archiwum Polityki

Neutralny krzyż

Marcin Frybes w artykule „Dobre Duchy” (POLITYKA 38) przypomniał o pomocy, jakiej udzielano Polakom w trudnych latach 80., a szczególnie po ogłoszeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. Pominął jednak ogromnej wartości pomoc, którą otrzymaliśmy od stowarzyszeń Czerwonego Krzyża, np. z RFN, Danii, Finlandii, Francji, W. Brytanii, Japonii, Norwegii, Holandii, Szwecji, Szwajcarii, USA. Wartość pomocy humanitarnej dla Polski oszacowano na ponad 200 mln franków szwajcarskich.

Polityka 43.2007 (2626) z dnia 27.10.2007; Listy; s. 106