Archiwum Polityki

Petrogrenlandia

56 tys. mieszkańców tej mroźnej krainy zasypie wkrótce, prócz śniegu, lawina mamony. To tu, wedle ostrożnych szacunków ekspertów, spoczywa jedna czwarta światowych zasobów ropy i gazu. Grenlandia – terytorium autonomiczne związane z duńską koroną – podpisała właśnie w Kopenhadze porozumienie w sprawie podziału przyszłych petrodochodów. Nie wchodząc w szczegóły: miałyby być dzielone pół na pół. Ale Grenlandczykom, którzy mają duże poczucie niezależności, własny parlament i rząd, a w 1985 r.

Polityka 13.2008 (2647) z dnia 29.03.2008; Flesz. Ludzie i wydarzenia; s. 10
Reklama