Archiwum Polityki

Do usług

Od czasu wejścia do UE polskie firmy stworzyły ponad 2,1 mln nowych miejsc pracy. Nasza struktura zatrudnienia szybko upodabnia się do zachodniej. Już 8,5 mln osób pracuje w usługach, a w przemyśle tylko 4,9 mln. GUS obliczył, że w kraju zatrudnienie ma obecnie 15,6 mln osób. To liczba największa od 1989 r. Mniej optymistyczny jest fakt, że niedużo niższa jest liczba biernych zawodowo – prawie 14,5 mln osób.

Polityka 13.2008 (2647) z dnia 29.03.2008; Rynek; s. 42
Reklama