Archiwum Polityki

Pyry i feloki

Na ziemiach polskich, jeszcze na początku XX w., o Niemcach potocznie mówiono kartofle lub kartoflarze.

To określenie odnotowano w wydanym w 1861 r. w Wilnie przez Maurycego Orgelbranda Słowniku Języka Polskiego. Przy haśle „Kartoflarz” i „Kartoflarka” znajdziemy – poza znaczeniami „sprzedający (lub sprzedająca) kartofle” i „lubiący (lub lubiąca) kartofle” – uwagę, iż w przenośni jest to określenie Niemca lub Niemki. Podobnie, nieco ponad 40 lat później (w 1902 r.), w wydanym w Warszawie przez Jana Karłowicza, Adama Kryńskiego i Władysława Niedźwiedzkiego Słowniku Języka Polskiego podawano, iż Niemca nazywa się pogardliwie kartoflarz bądź kartoflannik.

Polityka 13.2008 (2647) z dnia 29.03.2008; Historia; s. 80
Reklama