Archiwum Polityki

Obserwacja cyrkulacji

Na stronie www.sat24.com można obejrzeć prawie na żywo, jak zmienia się pogoda nad Europą i poszczególnymi krajami. Zdjęcia chmur wykonywane są co 15 minut przez satelity EUMETSAT (European Organisation for the Explotation of Meteorological Satellites) i nanoszone na mapę naszego kontynentu. Powstaje w ten sposób film obrazujący cyrkulację mas powietrza w ciągu ostatnich kilku godzin. Można obejrzeć także chmury w podczerwieni oraz na radarze. Te ostatnie obrazy pokazują, gdzie pada deszcz i jaka jest jego intensywność.

Polityka 13.2008 (2647) z dnia 29.03.2008; Nauka ; s. 84
Reklama