Archiwum Polityki

Jak teraz rosnąć?

Guy Sorman o wyzwaniach współczesności, którym również Polska będzie musiała stawić czoło

Jacek Żakowski: – 18 lat temu John Williamson zaproponował tak zwany Konsens Waszyngtoński – zestaw zaleceń dla rządów transformujących gospodarki ku wolnemu rynkowi. Jak w „Końcu historii” Fukuyama głosił, że de facto skończyła się historia systemów politycznych, bo nic lepszego niż liberalna demokracja wymyślić się nie da, tak Williamson twierdził, że myśl ekonomiczna została zwieńczona przez Konsens. Dziś gołym okiem widać, że Fukuyama niestety się mylił. A Williamson?

Polityka 48.2007 (2631) z dnia 01.12.2007; Kraj; s. 20
Reklama