Archiwum Polityki

„Tuchaczewski kontra Piłsudski”

Na mapie (POLITYKA 17) z okresu wojny polsko-bolszewickiej 1919–21 – z zaznaczeniem na niej ziem wyzwolonych do połowy listopada 1918 r. – objęte są Katowice z całym terenem Śląska Górnego. Pragnę przypomnieć, że o losach Śląska zgodnie z decyzją Traktatu Wersalskiego z 1919 r. miał zadecydować plebiscyt. Plebiscyt przeprowadzony został 20 marca 1921 r., a zatem do tego czasu Górny Śląsk nie mógł się znajdować w Polsce.

Właśnie same Katowice, zaznaczone wyraźnie na tej mapie, głosowały w 85 proc. za pozostawieniem Śląska w Niemczech, zaś średnia całego terenu objętego plebiscytem wynosiła 60 proc. za Niemcami, a 40 proc. za Polską.

Stały czytelnik z Hamburga (adres i nazwisko znane redakcji)

Autor ma rację. Błąd powtórzyliśmy za – co zaznaczyliśmy – Nową Encyklopedią PWN.

Polityka 21.2000 (2246) z dnia 20.05.2000; Listy; s. 101
Reklama