Archiwum Polityki

„Szara piana”

Z treści artykułu Anny Szulc (POLITYKA 14) wynika, że Pollena Ostrzeszów musiała „pójść w jasyr niemieckich potentatów”.

Jesteśmy zdumieni tą informacją, gdyż nigdy nie mieliśmy nic wspólnego z niemieckimi potentatami (ani też z żadnymi obcymi firmami). Ostrzeszowskie Zakłady Chemii Gospodarczej Pollena są nadal samodzielnym Przedsiębiorstwem Państwowym, opierającym swoją produkcję na własnych technologiach i nie są w jakikolwiek sposób powiązane kapitałowo z przedsiębiorstwami zagranicznymi.

Zarządca, mgr Jarosław Tomala, Pollena Ostrzeszów

Polityka 21.2000 (2246) z dnia 20.05.2000; Listy; s. 101
Reklama