Archiwum Polityki

Dział kadr

Ppłk Aleksander Nawrocki (48 l.) został dyrektorem generalnym Służby Więziennej. Zastąpił Włodzimierza Markiewicza, który szefem więziennictwa był od września 1996 r. Ukończył Wydział Prawa i Administracji w rzeszowskiej filii lubelskiego UMCS. Podyplomowo studiował pedagogikę. W Służbie Więziennej od 1981 r. Początkowo pracował jako wychowawca w Areszcie Śledczym w Rzeszowie, a następnie m.in.: jako kierownik działu penitencjarnego, inspektor Okręgowego Zarządu Zakładów Karnych w Rzeszowie, zastępca naczelnika AŚ w Rzeszowie, kierownik działu penitencjarnego w ZK Warszawa-Służewiec i w Wydziale Współpracy ze Społeczeństwem w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej. Po jego rozwiązaniu pracował w Biurze Penitencjarnym CZSW, a w 1999 r. został zastępcą dyrektora Aresztu Śledczego w Radomiu. Żonaty. Córka jest studentką warszawskiej Akademii Muzycznej, a syn studentem na Wydziale Prawa UW. Hobby: sport i muzyka.

Ks. dr Jan Wątroba

(47 l.) został mianowany przez papieża biskupem pomocniczym w archidiecezji częstochowskiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1979 r. po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie. Przez dwa lata pracował jako wikariusz w Wieruszowie. W 1981 r. wyjechał do Rzymu, gdzie przez cztery lata opiekował się polskimi pielgrzymami w watykańskim centrum Corda Cordi i jednocześnie studiował na Uniwersytecie Laterańskim (uzyskał tam licencjat z teologii). W 1985 r. został sekretarzem i kapelanem bp. Stanisława Nowaka, sekretarzem Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Częstochowie i jej rzecznikiem prasowym. Od 1994 r. jest rektorem miejscowego Wyższego Seminarium Duchownego. Przed rokiem w ATK uzyskał stopień doktora teologii na podstawie pracy o permanentnej formacji kapłanów.

Polityka 21.2000 (2246) z dnia 20.05.2000; Dział kadr; s. 108
Reklama