Archiwum Polityki

Opinie

Janusz Niemcewicz
wiceminister sprawiedliwości:

„– Minister Hanna Suchocka zarzuciła warszawskim sędziom opieszałość. Środowisko mocno ją za to skrytykowało.
– Krytycznych głosów środowiska w tej sprawie nie słyszałem. Natomiast wyniki wizytacji w warszawskich sądach rejonowych przeprowadzonej przez tamtejszy Sąd Apelacyjny w pełni potwierdziły oceny pani minister. Dokonana analiza poszczególnych postępów wykazała, że w części z nich doszło do rażącej przewlekłości wynikającej z niepodejmowania jakichkolwiek czynności przez sąd przez okres nawet trzech lat. Średni czas trwania postępowania karnego w sądach rejonowych w Polsce wynosił 6 miesięcy, a w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy aż 40 miesięcy. Okazało się, że obciążenie poszczególnych sędziów orzekających w wydziałach karnych było mniejsze niż w innych sądach w Polsce. Sędziowie warszawscy załatwiali mniej spraw niż sędziowie innych porównywalnych sądów w Polsce. Pomimo że w referatach znajdowała się bardzo duża liczba spraw, wokandy były wyznaczane tylko dwa razy w tygodniu, a sędziowie sporządzali nie więcej niż dwa uzasadnienia w miesiącu. Na koniec ubiegłego roku w sądzie stołecznym było 12 697 niezałatwionych spraw. Dla porównania podam, że we wszystkich 22 sądach rejonowych okręgu katowickiego pozostało tylko 2256 takich spraw”.
(W rozmowie z Marcinem Pietraszewskim, „Dzień”, 10 V)

 

Henryk Sawka
rysownik-satyryk:


„– Z pańskich rysunków trudno dociec, jakie ma pan poglądy polityczne...
– Bo ja ich nie manifestuję, a właściwie to ich nawet nie mam. Uważam, że inteligentny człowiek nie powinien mieć poglądów politycznych.

Polityka 21.2000 (2246) z dnia 20.05.2000; Opinie; s. 112
Reklama