Archiwum Polityki

Choroba birmańska

Przez kraj przetacza się żywa debata, mająca dać odpowiedź na pytanie: w jakiej kondycji znajduje się dziś państwo i jego kluczowe instytucje?

Wyłaniający się z tej debaty obraz nie jest niestety budujący. W opinii magistra prawa Zbigniewa Ziobry, na przykład, „działalność prokuratury przypomina działania Służby Bezpieczeństwa”, a oczywistym dowodem na to jest fakt, że prokuratura ta kwestionuje oryginalność prezentowanych przez magistra Ziobrę ostrych jak gwóźdź dowodów w postaci nagrania rozmowy z Andrzejem Lepperem.

Polityka 3.2008 (2637) z dnia 19.01.2008; Fusy plusy i minusy; s. 94
Reklama