Archiwum Polityki

Legendy bohaterów

[warto mieć w biblioteczce]

R. Ernest Dupuy, Trevor N. Dupuy: Historia wojskowości, starożytność – średniowiecze. Tł. Marek Urbański. Dom Wydawniczy Bellona. Oficyna Wydawnicza Rytm. Warszawa 2000, s. 404

Trudno powiedzieć, czy mamy do czynienia z rzeczywistym wzrostem zainteresowania rodaków historią, czy też snobizmem na posiadanie pięknie wydanych książek o minionych wiekach. Publikacji tego typu pojawia się w księgarniach coraz więcej; czasem są to rzeczy o niewielkiej wartości poznawczej i naukowej, częściej jednak książki warte polecenia.

Polityka 17.2000 (2242) z dnia 22.04.2000; Kultura; s. 74