Archiwum Polityki

Historia według historyka

Może do Francji za daleko i dźwięki rozpraszają się w przestrzeni, może nie tego słucham, co należy, ze zdumieniem stwierdzam jednak, że nie doszły do mnie żadne niemal echa wydarzenia intelektualnego niebagatelnej miary, jakim jest „Polska w drugim tysiącleciu” Marcelego Kosmana. W ostatnim trzydziestoleciu ukazało się parę syntez historii narodowej: m.in. tzw. warszawska pod redakcją Janusza Tazbira 1979, poznańska pod redakcją Jerzego Topolskiego 1993–1998 czy dziesięciotomowa krakowska pod redakcją Stanisława Grodziskiego, Jerzego Wyrozumskiego i Mariana Zagórniaka 1999–2001.

Polityka 12.2008 (2646) z dnia 22.03.2008; Stomma; s. 128
Reklama