Archiwum Polityki

Specjalny system

Artykuł „Bardzo brudne interesy” Piotra Pytlakowskiego (POLITYKA 7) celnie oddaje sytuację na polskim rynku recyklingu odpadów opakowaniowych. Chciałbym tylko dodać, jako dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi, kilka faktów:

1.

WIOŚ w Łodzi w trakcie kontroli łódzkich organizacji odzysku (kontroluje się je ze względu na miejsce siedziby) wpadł na kwit wystawiony na rzecz jednej organizacji przez Aleksandra B. W efekcie tej kontroli organizacja ta musiała uiścić na konto Urzędu Marszałkowskiego zaległą opłatę produktową.

Polityka 12.2008 (2646) z dnia 22.03.2008; Do i od Redakcji; s. 131
Reklama