Archiwum Polityki

Tydzień w kraju

Międzynarodowy Dzień Uchodźcy obchodzono także w Polsce, gdzie przebywa ok. 1 tys. osób z przyznanym statusem uchodźcy (w ub. roku wnioski złożyło 4,5 tys., ale status otrzymało jedynie 78). W całym świecie ich liczbę szacuje się na 21 mln osób. Goście POLITYKI, s. 13. • Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł, że przebywający w Polsce na statusie uchodźcy Walery Krugawoj, biznesmen i były deputowany, nie zostanie wydany władzom Białorusi.

Polityka 26.2001 (2304) z dnia 30.06.2001; Tydzień w kraju; s. 12