Archiwum Polityki

Cytaty

87 państw utrzymuje w swoim prawodawstwie karę śmierci. W ubiegłym roku w 65 państwach orzeczono 3058 wyroków śmierci, a 1457 skazanych pozbawiono życia. To nieco mniej niż w 1999 r., kiedy to wykonano 1813 wyroków śmierci, najwięcej w Chinach – 1263 egzekucje, Iranie – 165, Arabii Saudyjskiej – 126, Republice Konga – 100 i Stanach Zjednoczonych – 98. Nie ma dokładnych danych dotyczących Iraku, gdzie wykonano kilkaset egzekucji.

Polityka 26.2001 (2304) z dnia 30.06.2001; Cytaty; s. 14