Archiwum Polityki

„Podwójnie upośledzeni”

Problemami sportu niepełnosprawnych media za mało się interesują i dlatego dziękuję za opublikowanie artykułu (POLITYKA 19). Ten obszar kultury fizycznej ma swoje osiągnięcia, ale i problemy.

Artykuł Jacka Nachyły po części spełnił swoje zadanie. Szkoda, że autor nie zasięgnął informacji u źródeł, np. w Departamencie Sportu Powszechnego UKFiS. Otóż nieprawdą jest, że „władze naszego sportu w ramach poszukiwania oszczędności w pierwszej kolejności tną dota-cje dla niepełnosprawnych”.

Polityka 26.2001 (2304) z dnia 30.06.2001; Listy; s. 82
Reklama